thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

B?t ??ng s?n "xanh"

V?i tnh tr?ng nng ln c?a tri ??t, th con ng??i ngy cng ch?u ?nh h??ng n?ng n? c?a nh?ng th?m h?a thin nin. Tri ??t ?ang ngy cng nng ln v con ng??i nh?n ra nh?ng tc h?i r rng t? s? nng ln ton c?u ny nh?: n?n nng nghi?p r?i lo?n, c? s? h? t?ng xu?ng c?p cng v?i ngu?n n?ng l??ng d?n c?n ki?t, gy h?n hn ko di, khng kh ngy cng nhi?m.
??c bi?t t?i cc thnh ph? l?n th ng??i dn ngy cng th?u hi?u n?i nh?c nh?n, nng n?c m?i khi ?i ra ???ng vo th?i ti?t ma h. B?i l? khng gian xanh ? ?y ngy cng thu h?p v thay vo ? l nh?ng ta nh cao t?ng, b tng st l?n nhau. Km theo ? h?i nng b?c ln t? th?m m?t ???ng nh?a. Chnh v v?y ng??i dn cng khao kht c nh?ng khng gian xanh ring t? ?? c th? ngh? ng?i, th? gin.

bat-dong-san-xanh
N?m b?t ???c nh?ng nhu c?u c?a khch hng, ngy cng nhi?u cc ch? ??u t? ch tr?ng t?o ra nh?ng s?n ph?m b?t ??ng s?n xanh. Thi?t k? r?ng ri c? nh v??n, b? tr v??n hoa, sn v??n ring, c t??ng ro b?o v? t?o mi tr??ng s?ng an ninh cho c? dn.
Cc khu chung c?, ??c bi?t l cc khu nh li?n k? ???c thi?t k? nh?m mang t?i cho c? dn c?m gic yn bnh, l ch?n lui v? ngh? ng?i sau nh?ng gi? lm vi?c, h?c t?p c?ng th?ng, khi cc nh v??n ???c b? tr khng gian thong ?ng, nhi?u nh sng t? nhin. Gi?m b?t tnh tr?ng s? d?ng n?ng l??ng nhn t?o khi khng c?n thi?t. Gp ph?n h?n ch? t?o ch?t th?i ra mi tr??ng. Bn c?nh ? ph?n khng gian chung trong m?i c?n nh ???c thi?t k? r?ng v thn thi?n, ph h?p v?i nhu c?u sinh ho?t chung c?a c? gia ?nh.
D? n c?ng ???c ch? ??u t? ch tr?ng xy d?ng h? th?ng ???ng d?o b?, c?nh quan thin nhin v c m?t ?? xy d?ng ch? chi?m 30% di?n tch.
M?i khu nh li?n k? , ???c cc ch? ??u t? ch tr?ng . Nh?ng khu c?n h? cao c?p cn c h? th?ng gara ring v h? th?ng thang my ?? thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n.
T?t c? d?ch v? m m?i d? n mang l?i ??u th?a mn t?i ?a nhu c?u xanh c?a m?i ng??i s? d?ng. ??a con ng??i tr? v? g?n g?i v?i thin nhin.
Tuy nhin cc d? n b?t ??ng s?n xanh mang l?i l v?y nh?ng ?? c ???c nh?ng khng gian th?t s? thanh bnh, trong s?ch, m?i c nhn,m?i t? ch?c c?n c nh?ng hnh ??ng thi?t th?c gp ph?n gi?m ?i s? nng ln c?a tri ??t nh?: t?t ?i?n khi khng s? d?ng, khng x? rc b?a bi ra mi tr??ng...m?i hnh ??ng nh? nh?ng v?i nhi?u ng??i g?p l?i ??u ?em l?i nh?ng tc d?ng to l?n trong vi?c c?i thi?n m?i tr??ng s?ng.

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời