thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Cc Ti?u v??ng qu?c Ar?p th?ng nh?t (UAE) ?ang nghin c?u m?t k? ho?ch ??y to b?o, theo ? m?t ng?n ni l?n s? ???c xy nh?m gip t?ng t?i ?a l??ng m?a cho v??ng qu?c Trung ?ng ny.
Lu nay, UAE v?n lun n?i ti?ng v?i nh?ng d? n quy m l?n ??y tham v?ng. C th? k? t?i nh?ng siu d? n nh? ta thp cao nh?t th? gi?i Burj Khalifa v?i thang my c?ng nhanh vo b?c nh?t th? gi?i, hay ??o nhn t?o hnh cy c? Palm Jumeirah, v??n ra bi?n g?n Dubai.
D v?y th ngay v?i nh?ng ng??i UAE, vi?c xy m?t ng?n ni nhn t?o c?ng l m?t k? ho?ch ??y tham v?ng, v?i m?t m?c tiu duy nh?t: ?em m?a ??n v?i v??ng qu?c trn sa m?c ny. Cc qu?c gia giu c nh?ng l?i ngho nn v? ngu?n n??c.

uae
Trong t? nhin, cc ng?n ni c vai tr quan tr?ng ??i v?i l??ng m?a. Khi nh?ng lu?ng khng kh ?m di chuy?n t?i m?t ng?n ni n s? bu?c ph?i bay ln cao, v nhi?t ?? c?a kh?i kh gi?m xu?ng. Khi ? kh?i kh c th? ng?ng t? v chuy?n thnh d?ng l?ng, r?i xu?ng ??t t?o thnh m?a.
M?a l v?n ?? r?t quan tr?ng v?i UAE. M?i n?m, n??c ny ch? c vi ngy c m?a, trong khi vo ma h, nhi?t ?? c th? ln t?i 43 ?? C v r?t kh nng. L??ng m?a hng n?m t?i qu?c gia ny v? c? b?n ch? kho?ng 127mm. Trong khi ? t?i Washington, con s? ny l g?n 1010 mm/n?m, v ? cc n??c nhi?t ??i nh? Vi?t Nam l t? 1500 2000mm/n?m.
?? ?ng ph v?i tnh tr?ng ny, nh?ng n?m qua, UAE ? c m?t chi?n d?ch t?o m?a nhn t?o kh?p c? n??c. Theo Arabian Business, trong n?m ngoi v??ng qu?c ny chi 558.000 USD ?? t?o ra 186 ?m my nhn t?o, gip gy m?a.
Tuy nhin chuyn gia Bruintjes t?i NCAR c?ng khng che gi?u s? e ng?i r?ng, chi ph cho d? n c th? l qu cao ngay c? ??i v?i UAE. "Xy d?ng m?t ng?n ni khng ph?i v?n ?? ??n gi?n", ng Bruintjes ni. Bn c?nh ? V? k? thu?t, n? l?c xy d?ng m?t ng?n ni c v? d? dng h?n, nh?ng m?t sai l?m c th? gy h?u qu? nguy hi?m. Ng?n ni s? ch?n v lm thay ??i h??ng gi, ?nh h??ng su r?ng ??n l??ng m?a v nhi?t ?? xung quanh, v do ? c th? ?nh h??ng ??n nng nghi?p, ??ng v?t hoang d, lm ly lan d?ch b?nh, v d?n ??n s? di c? khng mong mu?n c?a nh?ng loi cn trng gy h?i.
Hi?n t?i cc chuyn gia ch?a xc ??nh r ??a ?i?m c? th? ?? xy ni nhn t?o, nh?ng h? ?ang th? nghi?m trn nhi?u khu v?c khc nhau trn kh?p lnh th? UAE

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời