thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Xu h??ng hi?n nay nhi?u h? gia ?nh tr? l?a ch?n c?n h? chung c? thay v mua ??t lm nh, l?i th? c?a c?n h? chung c? l c? s? h? t?ng s?n c, ch? c?n d?n v? ? ngay trong khi gi c? l?i th?p h?n so v?i vi?c mua nh ??t. Nh?ng khng ph?i ai c?ng bi?t v l?a ch?n ???c m?t c?n h? chung c? ?ng . V hi?n t?i nhi?u khu chung c? v?n ?ang ch?u nhi?u v?n n?n ?au ??u. ??c bi?t t?i khu chung c? gi r?, cc khu ti ??nh c? lu n?m nhanh xu?ng c?p.

Nh? tr??ng h?p c?a ta nh N5, khu chung c? ??ng Tu (ph??ng Th?nh Li?t, qu?n Hong Mai, H N?i) t?i 12/8 b?t ng? s?t ln, g?ch sn v? nt t?o ra nh?ng khe n?m ? chnh gi?a s?nh l?n c?a ta nh, ngay l?i ra vo, st c?u thang my nn c?n tr? vi?c ?i l?i, sinh ho?t c?a ng??i dn. R?t may lc x?y ra s? c?, khng c ai qua l?i nn khng c thi?t h?i l?n v? ng??i v c?a.

sap-nen-nha-chung-cu
Sng 14/8, ng L V?n D?c, Gim ??c S? Xy d?ng H N?i ? xu?ng ki?m tra tnh hnh v ch? ??o kh?c ph?c s? c?. Theo yu c?u c?a Lnh ??o S? Xy d?ng H N?i, b?t ??u t? 8h30 ngy 15/8, ??n v? thi cng s? ph?i ti?n hnh s?a ch?a, bc l?p n?n h?ng, ?? thm ct, n?n ch?t n?n v ?? b tng, tr? l?i n?n s?nh v?ng ch?c cho chung c?. ??m b?o ti?t ki?m th?i gian, ti?n b?c, gip ng??i dn yn tm sinh s?ng.
Ngy 5/8 v?a qua, UBND thnh ph? H N?i ? ch? ??o cc c? quan ch?c n?ng ti?n hnh ki?m tra, r sot, ?nh gi an ton ch?u l?c nh ? v cng trnh cng c?ng c?, nguy hi?m trn ??a bn thnh ph?.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời