thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

tai nan thang cuonV? tai n?n x?y ra vo t?i ngy 22/10 ? siu th? BigC - Thnh ph? Vinh (Ngh? An). Khi ?i t? t?ng 3 xu?ng t?ng 2 c?a siu th?, chn c?a b b? thang cu?n k?p h?n 30 pht. Chu b tn l Bi Hong H?i con trai anh Bi Hong V?n. Nhn vin siu th? ? c?t ?i?n thang cu?n v tm cch gi?i c?u cho b nh?ng b?t thnh. Ngay l?p t?c c?nh st phng chy ch?a chy v l?c l??ng c?u h? c?u n?n ???c ?i?u ??n.

 

tai nan thang cuon o big c nghe an

Do chn ph?i c?a chu b b? b?n b?c c?a thang cu?n gi? qu ch?t, nn l?c l??ng ch?c n?ng ? ph?i dng my th?y l?c ph thang cu?n m?i ??a b ra ngoi ???c - ??i t L Qu?c Bo - Tr??ng phng c?nh st phng chy ch?a chy v c?u h? c?u n?n Ngh? Anh cho bi?t.

tai nan thang may o nghe an

Chn ph?i c?a chu t? bn chn ??n ?i b? thang cu?n ngo?m, chu H?i ?au v s? hi ? khc l ?i. Hng tr?m nhn vin v khch hng xm l?i t?o nn c?nh h?n lo?n ? trung trm mua s?m. Chu Bi Hong H?i ???c ??a ngay ??n B?nh vi?n Nhi Ngh? An c?p c?u nh?ng do v?t th??ng n?ng nn gia ?nh ? ??a chu ra H N?i ngay trong ?m. 

Ngu?n: T?ng h?p Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời