thang-may

Thang máy trên 20 năm tuổi phải kiểm định mỗi năm một lần

Đó là quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/5/2014.

kiem dinh thang may

Đối với tháng mày điện, Thông tư quy định, thời hạn kiểm định định kỳ là 4 năm. Đối với thang máy đã sử dụng trên 20 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở có yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc theo yêu cầu của cơ sở.

Việc kiểm định chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện như: Thang máy ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định; hồ sơ kỹ thuật của thang máy đầy đủ; các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định và các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thang máy.

Các bước kiểm định bao gồm: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thang máy; Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài; Kiểm tra kỹ thuật thử không tải; Các hình thức tải – Phương pháp thử; Xử lý kết quả kiểm định.

Khi thang máy điện có kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thang máy điện trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

Trường hợp kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, tổ chức kiểm định chỉ gửi cho cơ sở biên bản kiểm định trong đó cần ghi rõ lý do thang máy điện không đạt yêu cầu, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó. Đồng thowifguwir biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thang máy điện.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời