thang-may

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa maintenance elevator Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Dịch vụ

    Chủ đề con: San pham/Sản phẩm

    DỊCH VỤ BẢO TRÌ SỬA CHỮA THANG MÁY: CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ Mỗi lần bảo trì, chúng tôi sẽ bảo dưỡng các hạng mục sau : Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng. Kiểm tra và điều ... Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa maintenance elevator

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.